Társadalmi egyeztetés

Előzmények

Az elmúlt években magánszemélyeknek és társadalmi szervezeteknek több formában (fórumok, kérdőíves felmérés, telefonos és e-mail megkeresések, közvélemény kutatás) is lehetőségük nyílott a Városliget jövőjével kapcsolatos véleményük kifejtésére, javaslataik megfogalmazására. A Városliget park rehabilitációjára kiírt pályázaton idén tavasszal hirdettek eredményt, az első díjat a Garten Studio tervpályázata nyerte.

A társadalmi egyeztetés új szintje

A parkrehabilitációs tervek elkészültével a társadalmi egyeztetés folyamata új szintre lépett. Annak érdekében, hogy a végleges terv a lehető legszélesebb konszenzuson alapuljon, prof. dr. Persányi Miklós, a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti  feladatait felügyelő miniszteri biztos  meghirdette a Liget Park Fórumsorozatot. A fórumok célja, hogy a végleges terv a parkot használó közösségek valós igényeinek ismeretében születhessen meg, a lehető legtöbb érdekelt civil- és szakmai szervezet, gazdasági társaság és egyéb szerveződés javaslatainak figyelembe vételével. A fórumsorozat lehetőséget teremt arra is, hogy az eltérő parkhasználói csoportok érdekei közötti kompromisszumok kialakítását elősegítse.

A társadalmi egyeztetés folyamata

Az első Liget Park Fórumra 2016. szeptember 21-én került sor, ahol a közel félszáz résztvevő szervezet képviselője megismerhette a győztes parképítészeti pályázatot, és kifejthette azzal kapcsolatos véleményét.

Ezt követően további három Liget Park tematikus fórumra kerül majd sor, ahol már a fejlesztés egyes konkrét témái kerülnek napirendre. Ezeken a fórumokon a vélemények kifejtésén túl lehetőség lesz vitára a meghívott szakértőkkel és a többi szervezettel egyaránt.

Október 27-én a Városliget zöldfelületeinek és vízfelületeinek átalakulása lesz a Fórum témája, ahol szakértők részvételével egyebek között a városligeti fakataszter, a fás növények állapota, a zöldfelületek alakítása, valamint a Városliget vízfelületeivel és a vízgazdálkodással kapcsolatos  kérdések kerülnek megvitatásra.

November 24-én a Városliget közlekedésfejlesztése kerül napirendre, különös tekintettel a Kós Károly sétány lezárásával kapcsolatos kérdésekre, a kerékpáros közlekedés fejlesztésének lehetséges irányaira, illetve a tömegközlekedés várható változásaira.

December 8-án a Városliget szabadidős szolgáltatásainak kívánatos irányai kerülnek megvitatásra, elsősorban a játszóterek, a kutyás ügyek, a kényelmi szolgáltatások és az akadálymentesítés kérdéseinek napirendre tűzésével.

A Liget Park Fórumsorozat keretén belül, azzal párhuzamosan a tervező Garten Studio Liget Park egyeztető tárgyalásokat is szervez. Az egyeztető tárgyalásokon a részt vevő szervezeteknek lehetőségük lesz igényeik, elképzeléseik részletekbe menő kifejtésére. Az itt elhangzó javaslatokat szakértők bevonásával fontossági és megvalósíthatósági sorrendbe állítják, illetve megvizsgálják, hogy azok hogyan illeszkednek az alapkoncepcióhoz, a jogszabályokhoz, más parkhasználói csoportok javaslataihoz. A megvalósítható javaslatok integrálásával készül majd el az ún. vázlatterv, ennek vitájára 2017 júniusában, egy újabb Liget Park Fórumon kerül majd sor. Ezt követően, 2017 decemberében az érdeklődők megismerhetik az engedélyeztetési terveket, majd a kiviteli terveket is.